những điều lưu ý khi mua bảo hiểm vật chất xe ô tô là gì

Những lưu ý cần thiết khi mua bảo hiểm vật chất cho ô tô

Để được giải quyết quyền lợi bảo hiểm, các chủ xe cần tìm hiểu kỹ những trường hợp mà đơn vị bảo hiểm loại trừ