khi mua bảo hiểm xe ô tô chủ xe có trách nhiệm gì

Khi mua bảo hiểm xe ô tô, chủ xe có trách nhiệm gì?

Trường hợp tổn thất xảy ra có liên quan đến trách nhiệm của bên thứ ba, chủ xe phải thực hiện đúng hướng dẫn của