cách kiểm tra xe ô tô đã qua sử dụng

Bí quyết giúp bạn mua xe ôtô đã qua sử dụng một cách tốt nhất

Nếu không có phiếu bảo dưỡng thì bạn nên cẩn trọng. Điều này không có nghĩa là chiếc xe không tốt, nhưng bạn cũng nên