cách cài đặt xe Ford Fusion

Ford Fusion có thể sở hữu tính năng ‘Return to Park’ để đảm bảo tính an toàn

Vụ tai nạn do “xe tự lăn bánh” xảy ra khi người lái xuống khỏi xe mà xe vẫn hoạt động hoặc vẫn đang cài