Bluetooth

Kết nối USB trên xe ô tô là gì? Đó có phải là công nghệ mới hay không?

Bạn có thể nghe nhạc thông qua Bluetooth, tuy nhiên bạn cũng có thể sử dụng một chiếc USB đã ghi sẵn nhạc mà không