biện pháp khởi động lại xe ô tô sau khi bị thủy kích

Hướng dẫn khởi động lại xe ô tô sau khi bị thủy kích

Sau khi tháo bugi ra, bạn hãy lắp lại cọc bình và tiến hành khởi động lại động cơ. Do bugi đã được tháo rời ra nên động