bí quyết dùng gối tựa đầu trên xe ô tô làm giảm chấn thương vùng cổ

Bí quyết dùng gối tựa đầu trên xe ô tô làm giảm chấn thương vùng cổ

Trong khi đó, hệ thống Active Head Restraint (SAHR) của Saab cũng có chức năng tương tự lại được phát triển trên cơ sở quy tắc đòn