bảo hiểm xe ô tô

Bạn cần phải lưu ý điều gì khi đi mua bảo hiểm xe ô tô?

Dễ thấy, nhiều công ty bảo hiểm có “sân sau” là các xưởng sửa chữa xe. Họ có thể công khai nói ra và cũng

Khi mua bảo hiểm xe ô tô, chủ xe có trách nhiệm gì?

Trường hợp tổn thất xảy ra có liên quan đến trách nhiệm của bên thứ ba, chủ xe phải thực hiện đúng hướng dẫn của

Những quan niệm sai lầm về bảo hiểm xe ô tô là gì?

Một phần đông trong số người lái cho rằng tài sản, vật tư, phụ tùng của xe bị đánh cắp sẽ được công ty bảo