bảo hiểm va chạm

10 điều khoản bảo hiểm xe hơi bạn cần biết

Bảo hiểm này sẽ chi trả các chi phí y tế, phục hồi chức năng hoặc chi phí mai táng cho người lái, hành khách