bảo hiểm trách nhiệm pháp lý gây thiệt hại về tài sản

10 điều khoản bảo hiểm xe hơi bạn cần biết

Bảo hiểm này sẽ chi trả các chi phí y tế, phục hồi chức năng hoặc chi phí mai táng cho người lái, hành khách